fbpx

Wypis i wyrys z MPZP. Jak uzyskać ten dokument?

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument do uzyskania pozwolenia na budowę, podziału i scalenia działki. Zawiera informacje na temat możliwości wykorzystania danego obszaru. Jest on niezbędnym dokumentem początkowego etapu procesu inwestycyjnego.

Uzyskanie Wypisu i wyrysu jest możliwe, gdy dany obszar jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Więcej o MPZP dowiesz się w osobnym artykule TUTAJ.

Jeśli na danym terenie nie obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego to musisz ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy. Więcej o WZ znajdziesz TUTAJ.

Kiedy już się upewniłeś, że Twoja działka jest objęta MPZP, wtedy możesz złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Planu Zagospodarowania Przestrzennego do właściwego urzędu gminy lub miasta. Sprawę można załatwić:

 • osobiście w urzędzie

 • listownie (listem poleconym)

 • elektronicznie (musisz posiadać Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany)

Zgodnie z art. 30 ust. 1 z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Możesz złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego lub archiwalnego planu, bez uzasadnienia powodu złożenia wniosku.

Do złożenia wniosku potrzebne będą:

 • Twoje dane osobowe

 • numer ewidencyjny

 • arkusz mapy

 • obręb (miejscowość) i adres.

 • mapa sytuacyjna (wymagana w niektórych urzędach, jest to dokument dodatkowo płatny w siedzibie urzędu)

 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej (dostarczony do 3 dni od złożenia wniosku)

 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (jeśli masz pełnomocnika)

 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli masz pełnomocnika)

Należy spróbować dowiedzieć się o wielkość wypisu i wyrysu danej nieruchomości, ponieważ opłata za otrzymanie wypisu i wyrysu wynosi:

  • 30 zł za wypis z MPZP do 5 stron,

  • 50 zł za wypis z MPZP powyżej 5 stron,

  • 20 zł za każdą stronę A4 wyrysu z MPZP, nie więcej niż 200 zł.

Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może przekroczyć 250 zł. Opłatę wnosimy w kasie urzędu lub przelewem na rachunek właściwego urzędu miasta lub gminy. W przypadku niewłaściwie opłaconego wniosku, urząd wezwie do dopłaty w określonym terminie.

Warto podać numer kontaktowy, ponieważ urzędnik może (ale nie musi) nas poinformować telefonicznie o takiej sytuacji. Jeśli zapłaciłeś za dużo, to przy odbiorze wypisu i wyrysu możesz uzyskać taką informację i odzyskać nadpłacone pieniądze składając odpowiedni wniosek.

Opłaty skarbowej nie płacą m.in. organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Wypis i wyrys powinieneś otrzymać w terminie od 7 do 30 dni. Jednak możliwe są opóźnienia związane np. z: dopłatą lub czasem dostarczenia listu poleconego. Odnośnie czasu realizacji wydania dokumentu możemy dowiadywać się telefonicznie, gdy trwa to zbyt długo.

polecamy

Napisz komentarz