fbpx

Wypis i wyrys z MPZP. Jak uzyskać ten dokument?

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument do uzyskania pozwolenia na budowę, podziału i scalenia działki. Zawiera informacje na temat możliwości wykorzystania danego obszaru. Jest on niezbędnym dokumentem początkowego etapu procesu inwestycyjnego.

Uzyskanie Wypisu i wyrysu jest możliwe, gdy dany obszar jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Więcej o MPZP dowiesz się w osobnym artykule TUTAJ.

Jeśli na danym terenie nie obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego to musisz ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy. Więcej o WZ znajdziesz TUTAJ.

Kiedy już się upewniłeś, że Twoja działka jest objęta MPZP, wtedy możesz złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Planu Zagospodarowania Przestrzennego do właściwego urzędu gminy lub miasta. Sprawę można załatwić:

 • osobiście w urzędzie

 • listownie (listem poleconym)

 • elektronicznie (musisz posiadać Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany)

Zgodnie z art. 30 ust. 1 z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Możesz złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego lub archiwalnego planu, bez uzasadnienia powodu złożenia wniosku.

Do złożenia wniosku potrzebne będą:

 • Twoje dane osobowe

 • numer ewidencyjny

 • arkusz mapy

 • obręb (miejscowość) i adres.

 • mapa sytuacyjna (wymagana w niektórych urzędach, jest to dokument dodatkowo płatny w siedzibie urzędu)

 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej (dostarczony do 3 dni od złożenia wniosku)

 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (jeśli masz pełnomocnika)

 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli masz pełnomocnika)

Należy spróbować dowiedzieć się o wielkość wypisu i wyrysu danej nieruchomości, ponieważ opłata za otrzymanie wypisu i wyrysu wynosi:

  • 30 zł za wypis z MPZP do 5 stron,

  • 50 zł za wypis z MPZP powyżej 5 stron,

  • 20 zł za każdą stronę A4 wyrysu z MPZP, nie więcej niż 200 zł.

Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może przekroczyć 250 zł. Opłatę wnosimy w kasie urzędu lub przelewem na rachunek właściwego urzędu miasta lub gminy. W przypadku niewłaściwie opłaconego wniosku, urząd wezwie do dopłaty w określonym terminie.

Warto podać numer kontaktowy, ponieważ urzędnik może (ale nie musi) nas poinformować telefonicznie o takiej sytuacji. Jeśli zapłaciłeś za dużo, to przy odbiorze wypisu i wyrysu możesz uzyskać taką informację i odzyskać nadpłacone pieniądze składając odpowiedni wniosek.

Opłaty skarbowej nie płacą m.in. organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Wypis i wyrys powinieneś otrzymać w terminie od 7 do 30 dni. Jednak możliwe są opóźnienia związane np. z: dopłatą lub czasem dostarczenia listu poleconego. Odnośnie czasu realizacji wydania dokumentu możemy dowiadywać się telefonicznie, gdy trwa to zbyt długo.

polecamy

Komentarze

Your style iss very unique in colmparison too other people I’ve read stuff from.

I appreciate you for posting when you’ve got thhe opportunity, Guess I’ll juswt
book mark this page.

Review my homepage https://Spincasino.Evenweb.com/

Napisz komentarz