fbpx

Zmiany w projekcie budowlanym

Bezpłatna zgoda na zmiany

Projekty z kolekcji SEJ-PRO to gotowe projekty domów, które przed uzyskaniem pozwolenia na budowę muszą przejść proces adaptacji projektu do istniejących warunków na działce, dostosowania do zapisów zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ). Podczas procesu adaptacji projektu gotowego możesz również wprowadzić niewielkie zmiany w projekcie gotowym, co pozwala na dopasowanie projektu do Twoich indywidualnych potrzeb. Adaptacją taką zajmuje się projektant adaptujący, którego inwestor wybiera najczęściej ze swojej okolicy. Architekt adaptujący to osoba o odpowiednich uprawnieniach budowlanych do projektowania.

Co wchodzi w skład standardowej zgody na zmiany zawartej w każdym naszym gotowym projekcie SEJ-PRO

Każdy projekt gotowy z kolekcji SEJ-PRO zawiera standardową zgodę na zmiany i nie potrzebujesz kontaktować się z nami, żeby tę zgodę uzyskać. W zakres standardowej zgody na zamiany wchodzi:

 • zmiana funkcji pomieszczeń,
 • zmiana wymiarów tarasów lub całkowita ich likwidacja,
 • zmiana źródła ciepła i instalacji z nią związanej,
 • zmiana lokalizacji i wielkości otworów okiennych (wraz z oknami połaciowymi) i drzwiowych,
 • zmiana systemu wentylacji budynku,
 • zmiany w projektach instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej,
 • zmiana materiałów i rodzajów materiałów konstrukcyjnych, jednak zachowując parametry techniczne na tym samym poziomie.

Jeśli jednak potrzebujesz wprowadzić inne zmiany nieujęte w standardowej zgodzie, jest to oczywiście możliwe i bezpłatnie przygotujemy dla Ciebie taką zgodę. Podczas składania zamówienia jest specjalnie przygotowane miejsce, w które możesz wpisać jakich zmian potrzebujesz, a my wraz z realizacją zamówienia przygotujemy dla Ciebie pisemną zgodę na zmiany, jakie chcesz wprowadzić w projekcie gotowym SEJ-PRO i prześlemy ją razem z projektem na wskazany przez Ciebie adres podczas składania zamówienia.

Jaki jest skład projektu gotowego SEJ-PRO

Większość projektów gotowych z kolekcji SEJ-PRO dostępne jest od ręki, wysyłamy je bezpłatnie kurierem na wskazany przez Ciebie adres. Po zakupie projektu gotowego, aby móc uzyskać na jego podstawie pozwolenie na budowę musisz, jeszcze dokonać jego adaptacji i wprowadzić ewentualne zmiany, tak żeby projekt był dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Każdy nasz projekt gotowy składa się z następujących części:

 • projekt architektoniczno – budowlany,
 • projekt techniczny,
 • bezpłatne zgoda na zmiany w projekcie,
  plan BOIZ,
 • charakterystyka energetyczna budynku,
 • projekt wentylacji mechanicznej,
 • zestawienia materiałów,
 • uprawnienia projektantów.

.

Adaptacja projektu gotowego

Projekty gotowe z kolekcji SEJ-PRO jak każdy typowy projekt domu wymaga adaptacji projektu do działki. Taką adaptację przeprowadza się, dostosowując projekt do zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ). Na tym etapie projektant adaptujący projektuje również usytuowanie domu na działce, uwzględniając położenie budynku względem stron świata, odległości budynku od granicy działki oraz od innych już istniejących budynków, przeprowadza też obowiązkową analizę obciążeń z uwzględnieniem stref obciążeń śniegiem i wiatrem oraz analizę ukształtowania terenu i nośności gruntu z uwzględnieniem stref przemarzania gruntu i wysokości wód gruntowych. Projektant adaptujący sporządza projekt zagospodarowania terenu z usytuowaniem domu na działce oraz z zaprojektowaniem infrastruktury technicznej w obrębie działki. Podczas adaptacji gotowego projektu do działki możesz również liczyć na pomoc projektanta przy wykonywaniu niezbędnych uzgodnień i opinii oraz przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Dodatkowo w trakcie adaptacji możesz wprowadzić zmiany w projekcie gotowym, tak aby dostosować go do Twoich indywidualnych potrzeb. Najczęstszymi i łatwymi do wprowadzenia zmianami są te związane z wielkością i lokalizacją okien i drzwi, zmianą układu ścian działowych lub ewentualna likwidacja ścian działowych, zmianą materiałów wykorzystanych do budowy domu. Trudniejsze zmiany w projekcie gotowym to te związane ze zmianami konstrukcyjnymi, które wymagają wprowadzenia rozwiązań zamiennych, dlatego często wprowadzamy wiele wariantów tego samego projektu, tak abyś mógł wybrać ten pasujący najbardziej do Twoich potrzeb.

Kto to jest architekt adaptujący?

Adaptacja projektu gotowego wymaga usytuowania domu na działce i dostosowania go do warunków lokalizacyjnych, do wymogów zawartych w wypisie i wyrysie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub decyzji o Warunkach zabudowy (WZ) oraz wprowadzenia zmian w projekcie gotowym, tak aby był dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Adaptacją taką musi się zająć osoba z odpowiednią wiedzą techniczną i budowlaną oraz znająca aktualne przepisy prawa budowlanego. Architekt adaptujący musi też posiadać odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz należeć do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa.
Z mojego doświadczenia zauważyłam, że najlepiej do adaptacji projektu gotowego wybrać projektanta pracującego na Twoim terenie. Będzie on znał doskonale teren, na którym jest usytuowana Twoja działka, będzie też zorientowany w lokalnych warunkach panujących na Twojej działce oraz pomoże w procesie inwestycyjnym i załatwieniu wszystkich formalności i uzgodnień oraz w uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Na etapie adaptacji projektu domu projektant adaptujący musi opisać i podpisać wszystkie jego części oraz dołączyć zaświadczenie z Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa oraz decyzję o nadaniu uprawnień do projektowania. Adaptacja projektu gotowego musi zostać wykonana we wszystkich branżach.

Obowiązki architekta adaptującego

Do obowiązków architekta adaptującego należy przede wszystkim:

 • dostosowanie projektu gotowego do wymagań Prawa Budowlanego oraz innych przepisów technicznych;
 • dostosowanie projektu gotowego do wymagań zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ);
 • wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z usytuowaniem domu na działce oraz projektów zewnętrznych instalacji i infrastruktury technicznej;
 • geotechniczne posadowienie budynku oraz wykonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do warunków gruntowych, ukształtowania terenu, stref przemarzania gruntu oraz poziomu wód gruntowych;
 • określenie obszaru oddziaływania inwestycji;
 • przeprowadzenie analizy i dostosowanie projektu gotowego do wymagań stref obciążeń wiatrem i śniegiem;
 • naniesienie zmian w projekcie gotowym, tak aby był dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb oraz do warunków panujących na działce;
 • uzyskanie i dołączenie do projektu budowlanego niezbędnych opinii, uzgodnień i oświadczeń wynikających z przepisów Prawa Budowlanego;
 • Opracować informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie (BIOZ);
 • Załączenie decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budowlanych wszystkich projektantów wykonujących adaptację projektu gotowego;
 • Wyjaśnienie wszystkich wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych, wymaganych odległości budynku od granicy działki, procesu projektowego i procesu inwestycyjnego całej budowy.

Po wykonaniu adaptacji projektu projektant adaptujący przejmuje obowiązki głównego projektanta projektu budowlanego. Jest też zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego na wezwanie inwestora oraz do rozwiązywania wszystkich wątpliwości związanych z projektem budowlanym.
Na Twoje życzenie projektant adaptujący na podstawie pełnomocnictwa może też wystąpić do Urzędu w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę (PnB) w Twoim imieniu.

Co zawiera projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu (PZT) jest sporządzany podczas adaptacji projektu gotowego przez architekta adaptującego. Jest to część projektu budowlanego niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Na projekcie zagospodarowania terenu (PZT) pokazane jest usytuowanie domu na działce, ukształtowanie terenu działki, granice działki, odległości budynku od granicy działki, przyłącza i infrastruktura techniczna wokół budynku (szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków, studnia, usytuowanie śmietnika), tereny utwardzone i tereny zielone, stanowiska postojowe na działce. Projekt zagospodarowania terenu jest opracowany na wykonanej przez geodetę mapie do celów projektowych.

Zmiana lokalizacji budynku na projekcie zagospodarowania działki jest zmianą istotną dla zatwierdzonego projektu budowlanego (PB) i wydanego Pozwolenia na Budowę (PnB), dlatego ważne jest, żeby w trakcie adaptacji projektu dokładnie określić usytuowanie domu na działce.

Jakie są koszty adaptacji projektu gotowego?

Koszt adaptacji projektu gotowego jest bardzo zróżnicowany i zależy od wielu czynników, m. in. od ilości i skomplikowania zmian, jakie chcesz wprowadzić w projekcie gotowym, od ilości niezbędnych uzgodnień i uzyskania pozwoleń, które musisz wykonać przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowę (PnB), od tego, czy działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) czy trzeba będzie wystąpić i uzyskać decyzję o Warunkach Zabudowy (WZ) oraz może być uzależniony od innych indywidualnych czynników występujących bezpośrednio na Twojej działce.
Orientacyjne koszty adaptacji projektu gotowego powinny się zawierać w granicach od 3500 zł do 9000 zł wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę (PnB).

Jaki projekt gotowy wybrać?

Przed podjęciem decyzji, który projekt gotowy będziesz chciał wybudować na swojej działce, musisz przeanalizować wypis i wyrys Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ). W tych dokumentach jest szczegółowo określone, jakie wymiary i parametry musi spełniać Twój przyszły dom, abyś mógł na niego uzyskać Pozwolenie na Budowę (PnB). Zastanów się również, jak dużego domu potrzebujesz dla swojej rodziny, czy będzie to dom parterowy, dom z poddaszem użytkowym czy dom piętrowy oraz jakie będzie usytuowanie domu na działce. Musisz wziąć pod uwagę minimalne odległości budynku od granicy działki oraz od innych istniejących już budynków. W następnej kolejności zastanów się jakie pomieszczenia powinien mieć Twój wymarzony projekt domu, jakie są Twoje oczekiwania i indywidualne potrzeby. W szczególności zastanów się:

 • jakie pomieszczenia musi mieć projekt domu tak, aby odpowiadał na potrzeby Twoje i Twojej rodziny;
 • jaka wielkość domu i wielkość poszczególnych pomieszczeń będzie dla Ciebie najlepsza;
 • ile łazienek potrzebujesz do komfortowego użytkowania domu;
 • czy wolisz kuchnię zamkniętą, czy jednak kuchnię otwartą na salon i jadalnię;
 • jaki typ domu dla Ciebie idealny (dom parterowy, dom z poddaszem użytkowym czy może dom piętrowy);
  jaki będzie kształt dachu (dach płaski, dach jednospadowy, dach dwuspadowy czy dach czterospadowy) – tutaj też duże znaczenie będą miały zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ), ponieważ tam może być określone, jakie dachy są dozwolone na terenie, na jakim jest położona Twoja działka a jakich dachów zastosować nie możesz;
 • czy garaż chcesz wbudowany w bryłę budynku, czy będzie to osobny budynek garażowy, a może będziesz parkował samochód pod wiatą garażową lub na terenie utwardzonym na Twojej działce;
 • w jakim stylu chcesz wybudować dom, czy to będzie nowoczesny dom, czy będzie to dom w stylu tradycyjnym;
 • jakie ogrzewanie chcesz zastosować w swoim nowym domu;
 • oraz na jakie planujesz koszty budowy domu, co przełoży się też na wybór odpowiedniego projektu gotowego (np. projekt domu taniego w budowie).

Jest to część pytań, jakie musisz sobie zadać przed podjęciem decyzji o wyborze projektu gotowego. W kolekcji projektów gotowych SEJ-PRO znajdziesz domy o zróżnicowanej powierzchni, stylu czy typie domu lub dachu. Projekty domów SEJ-PRO, które wzbudzają wasze największe zainteresowanie, opracowujemy w kilku wariantach, tak żeby maksymalnie dostosować projekt do Twoich oczekiwań. Jeśli jednak znalazłeś w naszej kolekcji projektów domów SEJ-PRO swój wymarzony projekt, ale chciałbyś dokonać w nim niewielkich zmian lub dostosować go do specyficznych warunków znajdujących się na Twojej działce, będziesz mógł takie zmiany wprowadzić na etapie adaptacji projektu przez biuro projektowe z Twojej okolicy. Do każdego projektu gotowego SEJ-PRO dołączamy standardową bezpłatną zgodę na zmiany, a jeśli chciałbyś dokonać innych zmian w projekcie, przygotujemy bezpłatnie taką zgodę dla Ciebie i prześlemy ją razem z zamówionym projektem gotowym.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę?

Do wniosku o Pozwolenie na Budowę (PnB) lub do wniosku o zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego należy dołączyć:

 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu (projekt ten wykonuje architekt adaptujący projekt gotowy);
 • projekt architektoniczno – budowlany (jest to część projektu gotowego, która podlega adaptacji do działki przez architekta adaptującego) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami określonymi w przepisach odrębnych;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzję o Warunkach Zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ), jeśli na danym terenie nie jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP);
 • oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia projektowanego budynku do sieci ciepłowniczej.

Do wniosku o Pozwolenie na Budowę (PnB) nie dołączasz projektu technicznego, który jest częścią projektu gotowego SEJ-PRO. Projekt ten jest wymagany na etapie rozpoczęcia robót budowlanych.

Zmiany w projekcie gotowym SEJ-PRO. Zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym

Na etapie adaptacji gotowego projektu SEJ-PRO masz możliwość wprowadzenia mniejszych lub większych zmian w zaprojektowanych rozwiązaniach funkcjonalno – użytkowych i konstrukcyjnych. Do każdego projektu gotowego SEJ-PRO dołączamy bezpłatną zgodę na zmiany, jeśli jednak potrzebujesz wprowadzić jakieś inne indywidualne zmiany w projekcie budowlanym, przygotujemy taką zgodę dla Ciebie bezpłatnie. Podczas składania zamówienia masz możliwość wpisania, na jakie zmiany potrzebujesz zgód, a my wyślemy je razem z Twoim projektem gotowym SEJ-PRO. Zmiany wprowadzane na tym etapie nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi procesami czy uzgodnieniami, dlatego musisz dobrze przemyśleć usytuowanie domu na działce i wszystkie rozwiązania projektowe już na tym etapie.

Bardziej skomplikowane może się okazać, jeśli będziesz chciał wprowadzić zmiany, a projekt budowlany będzie już zatwierdzony i będzie wydane Pozwolenie na Budowę (PnB). Takie zmiany są uregulowane w Ustawie Prawo Budowlane (PB) i są określane jako odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, od zatwierdzonego projektu architektoniczno – budowlanego lub innych warunków Pozwolenia na Budowę (PnB).

Odstąpienia od zatwierdzonego projektu dzielimy na odstąpienia istotne i nieistotne. Oba te odstąpienia wymagają zgody architekta adaptującego i to architekt podczas wydawania zgody kwalifikuje odstąpienia do istotnych lub nieistotnych. Zmiany nieistotne nanoszone są na projekt budowlany poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji (rysunek i opis) dotyczącym odstąpienia w trakcie trwania budowy i nie ma konieczności występowania w tym przypadku o zgodę lub zgłaszania tych zmian do właściwego urzędu. Zmiany nieistotne nie opóźniają też całego procesu budowy domu. Natomiast w przypadku zmian istotnych musi zostać wykonany projekt zamienny i uzyskana decyzja o zmianie Pozwolenia na Budowę lub dokonane ponowne zgłoszenie.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego lub innych warunków Pozwolenia na Budowę (PnB) to zmiany w zakresie:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeśli prowadzą do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza granice działki, na której budynek został zaprojektowany;
 • charakterystycznych parametrów budynku dotyczących:
  • powierzchni zabudowy budynku w zakresie przekraczającym 5%,
  • wysokości,
  • długości i szerokości budynku w zakresie przekraczającym 2%,
  • liczby kondygnacji,
 • warunków dostępu niezbędnych dla korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze;
 • zamierzonego sposobu użytkowania budynku lub jego części,
 • ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ) lub innych aktów prawa miejscowego;
 • wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwolenia lub uzgodnienia, które są niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę (PnB) lub dokonania zgłoszenia;
 • zastosowania innego źródła ciepła do ogrzewania (c.o.) lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), ze źródła o zasilaniu paliwem ciekłym, gazowym, z odnawialnych źródeł energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

Zmiany istotne, które nie zostaną uwzględnione przed wydaniem Pozwolenia na Budowę (PnB), będą powodowały konieczność wykonania projektu zamiennego z pokazaniem wszystkich zmian oraz uzyskania ponownego Pozwolenia na Budowę (PnB) lub dokonania ponownego zgłoszenia, co będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami oraz opóźnieniem w procesie budowy domu. Dlatego najlepiej takie zmiany wprowadzać na etapie adaptacji projektu gotowego.

Na etapie budowy domu możesz też dokonać szereg zmian, które są zmianami nieistotnymi według przepisów Prawa Budowlanego. Do zmian tych zaliczają się zmiany w zakresie:

 • wymiarów fundamentów i ich zagłębienia, które wynikają z adaptacji projektu do warunków gruntowych na działce;
 • materiałów budowlanych, które zostaną użyte do budowy domu (zmienione
 • materiały muszą zachować parametry techniczne na tym samym poziomie);
 • przesunięcia lub likwidacji ścian działowych w budynku;
 • przesunięcia, likwidacji lub zmiany wymiarów i kształtu okien i drzwi;
 • przebiegu instalacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 • przeznaczenia pomieszczeń, jeśli zmiana te nie powoduje zmiany powierzchni użytkowej budynku;
 • konstrukcji i pokrycia dachu przy zachowaniu odpowiednich parametrów wytrzymałościowych;
 • konstrukcji stropów.

Zmiany nieistotne dla zatwierdzonego projektu budowlanego są wykonywane i nanoszone na projekt w trakcie trwania budowy.