fbpx

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – niezbędne informacje dla inwestora

Prawda, że byłoby wspaniale móc zbudować co, gdzie i jak się chce?

Tylko niestety jest to niezgodne z prawem. Z drugiej strony może jednak „stety” – wyobrażasz sobie ten chaos, gdyby każdy robił według swojego uznania?

Zaburzyłoby to architekturę krajobrazu miast i terenów podmiejskich. Dlatego obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, które regulują zasady zagospodarowania przestrzeni.

Przed zakupem działki należy sprawdzić Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (jeśli nie ma MPZP dla danej działki). Z tych dokumentów dowiedziesz się, czy można wybudować na wybranej działce Twój wymarzony dom.

MPZP uchwalany jest średnio co kilka lat, przez radę gminy lub miasta. Określa on szczegółowo przeznaczenie danego terenu oraz warunki zagospodarowania i możliwej zabudowy. Aktualne plany to te uchwalone po 1 stycznia 1995 roku – starsze są już nieważne.

Plan Zagospodarowania składa się z części:

 • tekstowej, w której są warunki przeznaczenia i ograniczenia terenu,

 • graficznej zawierającej mapy obszarów przeznaczonych do zabudowy, tereny zielone, usługowe, drogi itd.

MPZP jest ogólnodostępny do wglądu i publikowany w dzienniku urzędowym województwa, ale także na stronach www niektórych miast lub gmin oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego możesz dowiedzieć się o:

 • przeznaczeniu terenów,

 • położeniu działki np.: czy nie jest na terenie zalewowym,

 • minimalnej powierzchni biologicznie czynnej,

 • wymogach co do rodzaju, charakteru i gabarytów zabudowy,

 • liniach zabudowy,

 • terenach chronionych np.: ochroną konserwatorską,

 •  strefach ochronnych, np.: pas terenu z zakazem budowy w pobliżu rezerwatu przyrody czy torów kolejowych,

 • przebiegu i położeniu ulic, dróg lokalnych i głównych,

 • planach co do powstania obiektów, np.: hipermarket, autostrada, fabryka,

 • zasadach i warunkach podziału na działki budowlane,

 • zasady dojazdu i parkowania samochodów,

 • geometrii dachu.

Jeśli planujesz budowę domu lub chcesz podzielić czy też scalić działkę potrzebny Ci będzie Wypis i Wyrys z MPZP. Więcej informacji uzyskasz klikając TUTAJ.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera kluczowe informacje dla inwestora. Mogą one wpłynąć na podjęcie ostatecznej decyzji co do o zakupu wybranej działki. Warto przyjrzeć się MPZP, żeby za kilka lat obok naszej wymarzonej działki z najpiękniejszym domem nie powstała sortownia odpadów.

PS. Kiedy nie ma MPZP trzeba wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Osobny artykuł na ten temat znajdziesz TUTAJ

polecamy

Napisz komentarz