fbpx

Reklamacja

Reklamacja

Wszelkie reklamacje dotyczące produktu należy zgłosić na adres:

Biuro projektowe SEJ-PRO
ul. Zawadzka 164a
97-200 Tomaszów Maz.

lub na adres poczty elektronicznej: projekty@sej-pro.pl

Prosimy o wypełnienie formularza reklamacji i dostarczenie go na podany wyżej adres lub e-mail. W celu ułatwienia tej procedury, zapraszamy do skorzystania z gotowego formularza REKLAMACJI.

Niezwłocznie przyjmiemy Twoje zgłoszenie reklamacji do rozpatrzenia

I skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dalszych szczegółów.

Przypominamy, iż projekty domów są chronione na podstawie Ustawy „O prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904; z 2001 r. Nr 128 poz. 1402; z 2002 r. Nr 126 poz. 1068 oraz z 2002 r. Nr 197 poz. 1662)”. Oznacza to, że dokumentacja gotowego projektu, nie może być kopiowania, ani wykorzystana do wykonania projektu budowlanego przez innego projektanta.

Masz możliwość pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Szczegółowe informacje na temat reklamacji i pozasądowych sposobach znajdują się w regulaminie.