fbpx

Proces inwestycyjny krok po kroku

Choć decyzja o budowie nowego domu wzbudza duży entuzjazm – w końcu dla wielu to spełnienie marzeń, sam proces inwestycyjny i formalności z nim związane mogą wydawać się zawiłe i kłopotliwe. Ale nie z nami! W naszym poradniku znajdziesz wszystkie informacje, potrzebne do tego, by przebrnąć przez nie sprawnie i bez przeszkód. 

1. Dowiedz się, czy Twoją działkę obejmuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Aby to ustalić, należy udać się do Wydziału Architektury odpowiedniego Urzędu Miasta lub Gminy. Jeśli dowiesz się, że taki plan obowiązuje, złóż wniosek o wydanie jego wypisu i wyrysu. Jest to o tyle istotne, że z Miejscowego Planu Zagospodarowania dowiesz się, jakie inwestycje są możliwe do realizacji na interesującym Cię terenie.

Jeśli jednak Twoja działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, powinieneś wystąpić do Urzędu Miasta lub Gminy o decyzję o warunkach zabudowy. Wnioski o wydanie takiej decyzji (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami),  również składa się w Wydziale Architektury.

2. Twoja działka leży poza granicami miasta? Będziesz potrzebował decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.

Aby uzyskać ten dokument, złóż wniosek w Wydziale Gospodarki Gruntami właściwego Starostwa Powiatowego.

3.Będziesz potrzebował mapy geodezyjnej.

Mapa geodezyjna to jeden z podstawowych dokumentów, niezbędnych w procesie budowy domu. Jej wykonanie należy zlecić geodecie. Zazwyczaj mapa wykonana jest w skali 1:500. Na jej podstawie tworzy się później projekt zagospodarowania działki.

4. Postaraj się o opinię geotechniczną.

By ją uzyskać, powinieneś zwrócić się do geologa. Określi on stan podłoża terenu, warunki gruntowo – wodne, a także da wskazówki do późniejszego posadowienia budynku. W swej opinii wyznaczy także jego kategorię geotechniczną.

5. Sprawdź swoją działkę pod kątem bliskości mediów i warunków ich podłączenia.

To niezwykle ważne! Może się bowiem okazać, że istnieją przeszkody w wyposażeniu Twojego przyszłego domu w prąd czy wodę lub podłączenie instalacji okaże się bardzo kosztowne.

Choć od 2015 roku nie ma obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń dostawców o możliwości przyłączenia mediów, warto zorientować się, czy i na jakich warunkach mogą nam być one dostarczane. Również na samym placu budowy dużym ułatwieniem będzie stały dostęp do wody i prądu.

Wnioski o przyłączenie mediów złóż u lokalnych dostawców: w zakładzie gazowniczym, wodno-kanalizacyjnym i energetycznym.

6. Czas na wybór projektu.

Nadszedł czas na najprzyjemniejszy etap – projekt Twojego wymarzonego domu. W zależności od Twoich potrzeb, wizji i upodobań, możesz wybrać projekt indywidualny lub projekt gotowy, katalogowy. Aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, będziesz potrzebował trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego, w którego skład wchodzi: konstrukcja, architektura, instalacje wewnętrzne, a także charakterystyka energetyczna i inne dokumenty formalne.

7. Adaptacja projektu architektoniczno-budowlanego i projekt zagospodarowania działki.

Aby wybrany przez Ciebie projekt spełniał wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a także był przystosowany do warunków, panujących na Twojej działce i jak najlepiej trafiał w Twój gust, trzeba dokonać jego adaptacji oraz stworzyć plan zagospodarowania działki. W tym celu zgłoś się do architekta, posiadającego odpowiednie uprawnienia i jest członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa.

8. Złóż wniosek o pozwolenie na budowę.

Gdy wszystkie, wymienione wyżej wymogi są już spełnione, a Ty zebrałeś już niezbędne dokumenty, możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Składa się go w Starostwie Powiatowym lub w Urzędzie Gminy, w trzech egzemplarzach, dołączając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, pamiętaj, że musi się ona uprawomocnić. Nastąpi to – jeśli żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu – po 14 dniach od wydania pisma przez Urząd. Gdy pozwolenie na budowę się uprawomocni, należy ją opieczętować klauzulą ostateczności. Warto też pamiętać, że jeśli nie podejmiesz prac budowlanych przez okres 3 lat od uprawomocnienia decyzji lub przerwiesz prace na dłużej, niż 3 lata, decyzja wygasa.

9. Pamiętaj, by zawiadomić Inspektorat Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy.

Zanim rozpocznie się budowa, nie zapomnij poinformować o tym Miejskiego lub Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Do zawiadomienia dołącz oświadczenie kierownika budowy. Dokumenty powinieneś dostarczyć nie później, niż 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Podczas trwania prac konieczne jest prowadzenie dziennika budowy, który wcześniej musisz ostemplować w Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Gminy. Ważne jest również to, aby na terenie budowy, w widocznym miejscu, znalazła się żółta tablica informacyjna z podstawowymi informacjami o budowie i danymi kontaktowymi osób za nią odpowiedzialnych.

10. Poinformuj o zakończeniu budowy.

Gdy Twój wymarzony dom już stoi, a prace budowlane są zakończone, zgłoś ten fakt w ciągu 14 dni, w Miejskim lub Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Jeśli ten przez 21 dni nie wniesie sprzeciwu, możesz zacząć korzystać ze swego nowo wybudowanego domu!

polecamy

Napisz komentarz