fbpx

Zmiany w projekcie gotywym


Projekt gotowy Biura Projektowego SEJ-PRO stanowi dokumentację techniczną. 
Po wprowadzeniu zmian adaptacyjnych będzie stanowić projekt budowlany, który Inwestor może złożyć w odpowiednim urzędzie,celem uzyskania pozwolenia na budowę.


Zmiany adaptacyjne w projekcie architektoniczno-budowlanym mogą być wprowadzane tylko i wyłącznie przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia i należy do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. 

Zmiany powinny być wprowadzone kolorem czerwonym, albo za pomocą rysunków zamiennych, opatrzonych parafką.

Zmiany, które możesz wykonać bez wcześniejszej konsultacji z autorem projektu:

 zmiana funkcji pomieszczeń;

 zmiana wymiarów tarasów lub całkowita z nich rezygnacja;

 zmiana źródła ciepła i instalacji z nią związanej;

 zmiana lokalizacji i wielkości otworów okiennych (wraz z oknami połaciowymi) i drzwiowych;

 zmiana systemu wentylacji budynku;

 zmiany w projektach instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej;

 zmiana materiałów i rodzajów materiałów konstrukcyjnych, jednak zachowując parametry techniczne na tym samym poziomie.


Zmiany adaptacyjne do projektu można wprowadzać tylko zgodnie z określonymi powyżej zasadami. Wprowadzenie zmian, które nie zostały w nich ujęte wymaga konsultacji z Biurem Projektowym SEJ-PRO, które może udzielić indywidualnej zgody na ich wdrożenie. Jeśli potrzebujesz dodatkowych zmian chętnie Ci jej udzielimy. Napisz na projekty@sej-pro.pl jakich zmian potrzebujesz, a my doradzimy i udzielimy satysfakcjonującej Cię zgody na dodatkowe zmiany bez dodatkowych opłat.


Od momentu powierzenia projektu architektowi z wymaganymi uprawnieniami, który wykona jego adaptacji do wymagań określonej lokalizacji oraz projekt zagospodarowania działki, staje się on osobą całkowicie odpowiedzialną za projekt. Przejmuje też wszelkie obowiązki wynikające z Prawa budowlanego. Do projektu należy dołączyć wszystkie wymagane przez właściwy urząd dokumenty, takie jak: oświadczenia, zaświadczenia potwierdzające uprawnienia projektantów, dokonujących adaptacji, opinii i in., informację BIOZ i projekt zagospodarowania działki lub terenu. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie gotowym i adaptacji?
Zajrzyj do przygotowanego przez SEJ-PRO poradnika WSZYSTKO O PROJEKCIE GOTOWYM

Należy jednak pamiętać, że na mocy ustawy z dn. 4 lutego 1994 roku, projekt jest objęty Prawem Autorskim. W związku z tym, zabrania się kopiowania projektu w całości i we fragmentach. Niedopuszczalne jest również wykorzystywanie projektu do celów handlowych, reklamowych oraz przystosowywanie do odmiennych technologii, bez uprzedniej konsultacji z Biurem Projektowym SEJ-PRO